Ind- og udmeldelse af dagplejen

Ind- og udmeldelse af dagplejen

Der skal indgås en kontrakt mellem dagplejer og forældre med underskrifter fra begge parter.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel, senest til den 1. i måneden. Der kan ikke

opsiges pr. 1. juli.

Den Private pasningsordning - Sprog og Læring v/Pædagog & Talepædag Kirsten Bruun

G.C. Amdrups Vej 4
9210 Aalborg SØ

Medlem af​