Forældresamarbejde​

Et godt samarbejde mellem jer som forældre og mig som dagplejer er vigtigt, da jeres barn hurtig aflæser, om I er trygge ved at aflevere det og om I er tilfredse med dagplejen.

Jeg forventer en åben og ærlig dialog om jeres barn og de oplevelser I har med at have barnet i dagplejen.

Overgang fra hjem til dagpleje

Når I som forældre kan være interesserede i en plads i dagplejen, kan I komme på besøg en lørdag eller søndag eftermiddag for at se dagplejen og høre om dagligdag, pædagogik m.m.

For at lave så blid og tryg en indkøring for barnet som muligt, er det vigtigt, at I som forældre lærer mig at kende, før I afleverer jeres barn.


Før barnet starter i dagplejen tilbydes op til tre besøg om formiddagen, hvor I kan møde de andre børn og opleve dagligdagen. Dette giver en tryghed for både barn og forældre og skaber en følelse af ”sikkerhed” hos barnet. 

Barnet får en lille startpakke med to bøger, der også bruges i dagplejen. Dette for at give barnet en følelse af sammenhæng mellem hjem og dagpleje, og for at gøre overgangen så trygt som muligt.​


Forældre må gerne være med de første dage. Det skal helst være korte dage i den første uge.

Samarbejde og kontakt i hverdagen

Når barnet afleveres og hentes i dagplejen, er det fint at I er sammen med jeres barn et stykke tid, afhængig af, hvad der fungerer bedst for barnet.

Her giver vi også beskeder til hinanden om barnet i forhold til oplevelser, humør, mad, søvn m.m. inden vi siger goddag og farvel til hinanden.

Hvis der opstår behov for kontakt i løbet af dagen, skal I helst ringe mellem 12.30-13.30 eller i stedet sende en SMS, da telefon opkald kan forstyrre en god aktivitet og samvær med børnene.

I er som forældre velkomne til at være på besøg i dagplejen, så længe I indgår i dagplejens aktiviteter og daglige rutiner.

​​

Informationer

Information om dagplejen lægges ud på en lukket gruppe for forældre på Facebook eller Messenger. Her kan vi kommunikere indbyrdes og der kan evt. lægges billeder ud engang i mellem.

Kig endelig også efter børnenes opslagstavle og tal med dit barn om billeder m.m.

Dokumentation til forældre i form af billeder, vægtes i mindre grad end tid til samvær og kommunikation med børnene.

Møder

Som forældre tilbydes du/I en samtale efter ca. 3 mdr. Derudover er der mulighed for en samtale, når barnet er 1½ år og 2½ år.

Hvis der ellers opstår behov for møder, finder vi ud af dette.

Der vil være fælles forældremøder efter behov.

Vurdering af barnets udvikling

Jeg vil gerne løbende foretage en vurdering af jeres barns udvikling. Vurderingerne er ikke for at ”finde fem fejl”, men for at være med til sikre barnets trivsel, udvikling og læring på alle områder.

Vurderingen af barnets udvikling og trivsel sker i et tæt samarbejde med jer forældre, og når der er særlige områder, der skal være fokus på sker dette selvfølgelig også i et tæt samarbejde.

Jeg har mulighed for at vurdere barnets sprog og øvrige udviklingsområder gennem observationer i dagligdagen. Observationer kan bl.a. bruges til at udfylde et ”ALLE MED” skema (ALLE MED er beregnet til udviklingsbeskrivelse af småbørn mellem 1-6 år), og viser barnets styrkesider og om der er særlige indsatsområder, der skal være særlig fokus på.

Der kan laves en TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling) ved to-årsalderen og en Eva test (vurdering af talesproget hos 2 til 2½ årige børn) ved 2½ årsalderen.

Hvis der er behov for det, kan vi sammen svare på et spørgeskema (sproglig udvikling ml. 1-3 år).

Overgang fra dagpleje til børnehave

Inden børnehavestart, er der mulighed for at få lavet en beskrivelse af barnet til brug ved overgangen mellem dagpleje og børnehave.


Der tilbydes en samtale med forældrene, hvor beskrivelse gennemgås og hvor vi aftaler afslutning for barnet.


Jeg tilbyder besøg i kommende børnehave sammen med barnet et par gange, og tager billeder.


Efter barnet er startet i børnehave inviteres det på besøg i dagplejen en gang.

Den Private pasningsordning - Sprog og Læring v/Pædagog & Talepædag Kirsten Bruun

G.C. Amdrups Vej 4
9210 Aalborg SØ

Medlem af​