Udredning​

​Når barnet ikke følger de almindelige sproglige milepæle, kan det være hensigtsmæssigt, at lave en udredning af barnet tale- og sprogudvikling. Udredningen bruges til at sikre, at det er den rigtige indsats der iværksættes i forhold til de sprogstimulerende aktiviteter, der vælges.

Jeg tilbyder følgende former for udredning:

  • Udredning af tidlig kommunikation og sprogtilegnelse via iagttagelser, spørgsmål til forældre og evt. undersøgelser (0-3 år).
  • Udredning af tale- sprogudvikling ved hjælp af forskellige test- og undersøgelsesmaterialer og iagttagelser (3-7 år)
  • I forhold til udtalevanskeligheder laver jeg en analyse, som giver et bud på, om barnet har behov for taleundervisning, og hvilke processer der først skal arbejdes med.

​Efter ønske kan der udfærdiges en rapport over udredningen.

Ønsker du at komme i kontakt med mig?

Så er du velkommen til at sende mig en besked. Jeg vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Talebiksen
​v/Talepædagog Kirsten Bruun

G.C. Amdrups Vej 4
9210 Aalborg SØ

Medlem af​