4-5 år​

Barnet kan handle ud fra instruktioner med flere og flere beskeder som f. eks. ” gå ind på værelset, hent den røde traktor og vis den til mormor”

I legen får sproget større betydning, når barnet skal fortælle om sine ideer til legen.​

​Barnet kan kategorisere ord f. eks. efter overbegreber som dyr, mad, legetøj m.m. Det kan li’ at være med til gættelege, hvor man skal gætte en ting ud fra en beskrivelse af udseende, funktion, m.m.

Barnet kan gradbøje tillægsord som ”længste” og ”korteste”

Barnet kommer med forklaringer og svarer mere detaljeret på spørgsmål. Det kan nu bedre komme med forklaringer på, hvorfor det er ked af det, og hvad der er sket f.eks. ved en konflikt.

​Barnet bruger mere og mere sit indre sprog, eksempelvis ved adfærdsregulering.

Det forstår, at ord kan rime og nyder at finde og lege med rimord/rimpar ved spil, lege, sange og remser.

Barnet kan skrive sit navn og får en begyndende forståelse for, at der er en sammenhæng mellem bogstav og lyd. Den voksne kan tale om lyde & bogstaver og så småt præsentere opdagende skrivning / legeskrivning vha. bogstaver og hemmeligt skrift.

Barnet forstår og benævner ord for symboler som f. eks logo fra Mc Donald og skilte med symboler.​

​Det kan lide at høre og være i dialog om længere historier og kan forstå enkle eventyr.Barnet kan huske historierne og genfortælle en del af handlingen.

Ønsker du at komme i kontakt med mig?

Så er du velkommen til at sende mig en besked. Jeg vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Talebiksen
​v/Talepædagog Kirsten Bruun

G.C. Amdrups Vej 4
9210 Aalborg SØ

Medlem af​