1-2 år

Fra 14 mdr. forstår barnet vendinger som er mere sociale som f. eks. ”klap i hænderne” og ”kast bolden”.​

​Før barnet kan udtrykke sig med ord, kan det anvende fagter som at pege, vinke, hånd op til øret for at ”sige” telefon osv. Ved 14 mdr. vil fagter ofte indgå som en del af kommunikationen ved fælles opmærksomhed, hvor barnet rækker f.eks. legetøj eller andet frem for at vise, at der skal ”samtales” om denne ting. Ved 16 mdr. bruger barnet kombinationer af ord og fagter, som f.eks. når barnet peger ud af vinduet og siger ”vov ”, som betyder ”der er en hund uden for”. Disse kombinationer er en pålidelig varsling om, at barnet snart sætter to ord sammen. Når det talte sprog tager over i to-årsalderen reduceres barnets brug af fagter.

Efter det første ord ved 1 årsalderen, går der nogle måneder hvor der langsomt kommer flere ord. Der kommer en ordspurt efter 50 ords milepæl ved ca. 18 mdr., herefter lærer barnet 22-37 ord pr måned (inden 50 ords milepælen tilegner barnet sig mellem 8-11 ord pr. måned).Barnet kan lære et ord bare ved at høre det en enkelt gang.

​De første ord, som barnet tilegner sig er mest navneord, navne på personer og i mindre grad udsagnsord. Barnet lærer ord ud fra erfaring, som navne for personer, mad, kropsdele, tøj, dyr, ting fra hjemmet som bruges i dagligdagen. Udtryk som anvendes i daglige rutiner, som f.eks. ”nat nat”, når barnet puttes, vil barnet også anvende tidligt.

Første udsagnsord er for handlinger, der er del af rutiner som f. eks. spise, drikke, synge og mere generelle udsagnsord, der er hyppige i det sproglige input som f. eks. ”se”, ”kom” m.m. Meningen af navneord er lettere for barnet at opfatte, da de er symboler for ting, der baserer sig på perception af den fysiske verden. Udsagnsord læres ved at barnet hører ordet i brug ved aktivitet og handling.

​Ord i ordforrådet passer ofte med de lyde, barnet kan producere, da barnet tilegner sig ord med lyde, som det kan udtale tidligere, end ord det har sværere ved at udtale. Børn med bedre udtale har ofte et større produktivt ordforråd.

Efter at ord ikke er bundne til situationen, kan barnet bruge ord indsnævret som f. eks. ”hund” der refererer til en Collie men ikke til Chihuahuas. Modsat bruger barnet også ord mere udstrakt end ordet egentlig tillader som f. eks. ”far” for alle voksne mænd og ”hund” for alle firebenede dyr. Barnet kan overgeneralisere eller undergeneralisere, men som regel rammer det rigtigt.

Mellem 1 og 2 år er barnet meget optaget af at lære nye ord og spørger hele tiden efter, hvad ting hedder og spørger ” a det”.

Ved 20 mdr. forstår barnet ca. 230 ord og anvender selv ca. 90 ord og forstår sætninger som ”det må du ikke”.

Barnets tidlige et-ords sætninger / helordsfraser som f. eks. ”igen”, ”mere”, ”her” og ”nej” har til formål at kommunikere barnets intentioner og er særdeles funktionelle.

​Når barnet lærer et nyt ord f. eks. ”kage”, kan børn fra 22 mdr. bruge ordet sammen med helordsfraser det allerede kender som f. eks. ”mere kage”.

Barnet begynder at kombinere ord og anvende simple sætninger mellem 15 mdr. og 2 år. Det mest almindelige er ved 1½ års alderen.

Ved 20-22 mdr. er halvdelen af børn så småt begyndt at anvende bøjningsendelser som endelser for ental/flertal, nutid/datid ved udsagnsord m.m.

Barnet kan lide musik, sang og bevægelse, og det kan selv finde ynglings sange i kendte sangbøger.

På samme måde kan barnet lide at kigge på billeder, genkender billeder og sætter ord på. Barnet begynder at lege ”som om lege” og bruger lyde i leg som f.eks. dyre-lyde og bil-lyd.

Ønsker du at komme i kontakt med mig?

Så er du velkommen til at sende mig en besked. Jeg vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Talebiksen
​v/Talepædagog Kirsten Bruun

G.C. Amdrups Vej 4
9210 Aalborg SØ

Medlem af​