Den Private pasningsordning Sprog og Læring

Pædagogisk målsætning

Barnet vil opleve en rolig, glad og tryg hverdag i dagplejen.

Hverdagen er bygget op omkring daglige rutiner og faste rammer, der giver genkendelighed og forudsigelighed for barnet.

Jeg vil være nærværende i samspil med barnet, følge det barnet er optaget af, tolke dets udtryk og sætte ord på det barnet ser, gør og oplever.

Der vil være mange små dialoger og samtaler med barnet i løbet af dagen, hvor jeg vil se og lytte til barnets ytringer som mimik, fagter, ord og sætninger.

Daglige rutiner og gøremål inddrages til sproglige og kommunikative øjeblikke ved at tale med barnet om f.eks. mad og drikke, når vi spiser, kroppen og beklædningsgenstande i garderoben og ting fra køkkenet, når der dækkes bord osv.

Barnet vil blive inddraget i daglige gøremål som at lave mad, dække bord, bage og købe ind m.m. Her er der rig mulighed for samtale og at barnet får en forståelse og erfaring med tingene omkring os. Erfaringerne kan efterfølgende også bruges i en ”laden som om leg”.

I dagplejen vægtes det, at vi kommunikerer sammen og at jeg ”udvider” barnets sprog. Vi vil bl.a. have dialoger ved hjælp af billeder, billedbøger, bøger, spil og sprogkasser.

Der vil være fokus på bestemte temaer i perioder i dagplejen. Temaer kan være dyr, mad og ting fra køkkenet, farver og former, venner/hjælpe og følelser, lytteopmærksomhed og lyttelege, størrelser og antal, udeliv med at så/plante/vande/spise m.m.

Ved tema indgår forskellige aktiviteter og oplevelser, leg, sprogkasse, fokus på bestemte ord, billeder, bøger, skriftsprog, sange, remser m.m.

Børnene skal føle sig som en del af en gruppe, hvor der tages hensyn til hinanden og alle får plads, hvor børnene lærer at sige til og fra og hvor der etableres venskaber. Der skal være plads til masser af leg, hvor barnet kan lege både alene og sammen med andre.​

Barnet skal have lov til glæden ved at mestre og være så selvhjulpen som muligt. Derfor støttes barnet i at tage tøj og sko af og på, kravle op og ned ad stol, op på puslebord, rydde op og have styr på sit tøj i garderoben m.m.

I motorikrummet har barnet mulighed for at bruge en masse ”krudt”.

Rummet vil også blive brugt til bevægelseslege, sanglege, motorikbaner, dans, bygge lege osv.

Vi vil så vidt muligt være ude hver dag og lege i haven eller være på tur i nærområdet.

I dagplejen vægtes det nære frem for f. eks ture ind til byen osv.

I dagplejen er der en opslagstavle i børnehøjde med billeder af aktiviteter og oplevelser, udvalgte ord eller andet f. eks. i forhold til temaarbejde. Opslagstavlen er tænkt som en hjælp til de voksnes kommunikation og samtale med barnet og til kommunikation børnene i mellem.

En typisk dag i dagplejen

Dagen i dagplejen tilrettelægges ud fra børnenes behov, men der vil oftest være en dagsrytme som beskrevet her.

Dagplejen åbner kl. 7, og børnene kommer løbende indtil kl. 9, hvor børnene skal være mødt, hvis ikke andet er aftalt.

Ca. kl. 8 synges der ”goddagsang” og vi snakker om hvem der er her, og om der mangler nogen børn.
Ca. kl. 8.15 er der samling ved bordet, hvor børnene får formiddags mad og vi taler om hvad børnene har oplevet derhjemme og hvad vi skal lave i dag.

Ved 9 tiden starter formiddagens aktiviteter.

Ca. kl. 11 spiser vi middagsmad, hvorefter børnene kommer ud at sove i deres barnevogn.

Ved 14.30 tiden spiser vi eftermiddags mad.

Børnene leger indtil de hentes

Dagplejen lukker kl.16

Den Private pasningsordning - Sprog og Læring v/Pædagog & Talepædag Kirsten Bruun

G.C. Amdrups Vej 4
9210 Aalborg SØ

Medlem af​